کلیدواژه‌ها = رازیانه
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

معصومه پیرسلوارانی؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی