کلیدواژه‌ها = دامغان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

آزاده طوسی؛ هومن شجیعی؛ افشین قلیچی


3. مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی؛ افشین فقیری


4. معرفی بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

صفر پورعلی دارستانی


5. تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی