کلیدواژه‌ها = اووژنز
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI

دوره 11، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 65-80

عاطفه شرفلی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ پروانه مقامی


2. بررسی اثر عصاره آبی جینسنگ قرمز بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش های بالغ نژاد NMRI

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 63-75

زهرا زهره وند اصل؛ نسیم حیاتی؛ سیمین محمدی گرجی؛ کاظم پریور


3. بررسی چرخه اووژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، بهار 1394

سید محمد کشاورز؛ ویدا حجتی؛ رضا بهنیافر


4. بررسی چرخه اووژنز در چند گونه از مارمولک های ایران

دوره 5، شماره 3، بهار 1392

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی


5. اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور


6. چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

افشین فقیری؛ عبدالحسین شیروی؛ حاجی قلی کمی