کلیدواژه‌ها = اسکوپولامین
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامیندر موش سوری نر

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 1-11

الهام حاجی زاده؛ شیوا خضری؛ مرتضی پیری


5. نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

گلاویز محمودی؛ مرتضی پیری؛ علی پورمتعبد؛ صبریه امینی