کلیدواژه‌ها = خزندگان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

شکورا السادات نبوی؛ حاجی قلی کمی؛ ویدا حجتی


2. بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

ویدا حجتی؛ افشین فقیری؛ رضا بابایی سواسری


3. بررسی فون خزندگان و پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-12

حسین اکبری؛ مهدی جلالپور؛ ویدا حجتی؛ محمدصفا گل محمدی


4. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری

دوره 1، شماره 3، بهار 1388

ویدا حجتی؛ داریوش مقدس؛ افشین فقیری