کلیدواژه‌ها = Lacertidae
تعداد مقالات: 4
1. بررسی چرخه اووژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، بهار 1394

سید محمد کشاورز؛ ویدا حجتی؛ رضا بهنیافر


2. مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


3. بررسی چرخه اووژنز در چند گونه از مارمولک های ایران

دوره 5، شماره 3، بهار 1392

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی


4. شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ علیرضا داداشی