کلیدواژه‌ها = لاسرتیده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی چرخه اووژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، بهار 1394

سید محمد کشاورز؛ ویدا حجتی؛ رضا بهنیافر


2. مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی