کلیدواژه‌ها = ریزحذف های کروموزم Y
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع ریزحذف های نسبی gr/gr, b1/b3, b2/b3 در مردان الیگواسپرم ایرانی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

پریچهر یغمایی؛ ناصر سلسبیلی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ رضا میرفخرایی؛ مریم منتظری؛ میترا عطایی