کلیدواژه‌ها = مطلوبیت زیستگاه
تعداد مقالات: 2
2. مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

علیرضا محمدی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ عمار رهبر