کلیدواژه‌ها = جنین موش
تعداد مقالات: 4
1. اثرات تراتوژنیک سم کلرپیریفوس بر روی جنین های موش Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 35-44

سبا راستگار قره شیران؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


2. اثرات دیازینون بر روی رشد و نمو کمی جنین­ موش­های Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 27-36

سبا راستگار قره شیران؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


4. تأثیر عصاره بافت غضروفی جنینی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استئوبلاست

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

مرضیه رمضانی؛ رمضان خان بابایی؛ ویدا حجتی