کلیدواژه‌ها = مورفولوژی اسپرم
تعداد مقالات: 1
1. اثر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس‌پلاتین روی مورفولوژی اسپرم موش

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ علی قنبری؛ مظفر خزاعی