کلیدواژه‌ها = بیوشیمیایی سرم خون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 3، بهار 1393، صفحه 63-70

مجید محمدنژاد شموشکی؛ ویدا حجتی