کلیدواژه‌ها = ظرفیت ضد اکسایشی تام
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مکمل انار بر وضعیت آنتی اکسیدانی زنان جوان متعاقب فعالیت مقاومتی شدید

دوره 10، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 101-112

بابک هوشمند مقدم؛ سیروس چوبینه