کلیدواژه‌ها = موش Balb/c
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات ضد التهابی پپتیدهای زیست فعال اسپیرولینا پلاتنسیس استخراج شده توسط آنزیم سیستئین پروتئاز حیوانی موش‌های Balb/C

دوره 13، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 119-132

سمانه مقدم زادگان؛ مژگان امتیازجو؛ مهنازالسادات صادقی؛ محمد ربانی


2. تأثیر ماده ترانس چالکون بر سرطان سینه القا شده در موش های نژاد BALB/c

دوره 10، شماره 3، بهار 1397، صفحه 33-42

فاطمه صبری؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ شیوا ایرانی


3. تأثیر ماده نیتروچالکون بر سرطان سینه القا شده در موش‌های نژاد BALB/c

دوره 10، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 51-59

فاطمه صبری؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ شیوا ایرانی