تعداد مقالات: 415
251. بررسیاثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش­های سوری نر

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-72

معصومه کشاورزیان؛ غلامحسن واعظی؛ نسرین حیدریه


252. مطالعه اثر تجویز نانوذرات طلا بر ساختار بافت‌شناسی تخمدان موش صحرایی

دوره 10، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 61-68

خدیجه فتاحی؛ آرمان رستم زاد؛ سلمان سلطانی؛ رضا هوشمندفر


253. تاثیر سطوح مختلف نانوذرات اکسید روی بر آنزیم های استرس اکسیداتیودر ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 61-70

کتایون کریم زاده؛ عسگر زحمتکش؛ الهام شریفی


254. مقایسه اثر تمرینات پلایومتریک و بی تمرینی آن بر عملکرد عضلات والیبالیست های نخبه ی مرد

دوره 12، شماره 3، بهار 1399، صفحه 61-69

محسن مفتاح؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی


255. بررسی رشد و نمو جنین و تفریخ ماهی مرکب ببری (Sepiapharaonis) در آب­های دریای عمان

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 63-69

میثم گلزار؛ تورج ولی نسب؛ محمود حافظیه؛ منصوره غلامی


256. بررسی میزان جذب نانو اکسید روی در ریه­ی موش سوری ماده نژاد NMRI

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 65-70

پروانه خلیلیان؛ عبدالحسین شیروی؛ حسین عباسپور


257. اثر یک دوره تمرین باز توانی ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گرلینPBMNC در بیماران CABG

دوره 12، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 69-80

آرتمیس نقیب زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه ای؛ مهدی زارعی؛ اکبر صفی پور افشار


262. تأثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

عبدالحسین شیروی؛ شهلا روزبهانی؛ سمانه حبیبی


263. تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

غلامحسن واعظی؛ مهسا ترابی؛ عبدالحسین شیروی


266. بررسی میزان غذادهی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیای سرم خون بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

مجید محمدنژاد شموشکی؛ خدیجه ابراهیمی؛ رشید فرشادی


268. بررسی تأثیر عصاره برگ گیاه حنا (Lawsonia inermis) بر ترمیم زخم پوستی رت نژاد ویستار

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390

عبدالحسین شیروی؛ مهدی آل بویه؛ ویدا حجتی؛ حسن اکبری


269. بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

آزاده طوسی؛ هومن شجیعی؛ افشین قلیچی


272. شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

مریم مولائی؛ زهرا تنهامعافی؛ علی اسکندری


273. شناسایی فون و بررسی پراکنش ماهیان قنات های شهرستان شاهرود

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391

حسن صادقی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی