ساخت سازه ی ژنی حاوی ژن گاما گلو بین و مناطق تنظیمی خوشه ژنی بتا جهت بررسی موتاسیونهای موثر در فنوتیپ HPFH

دوره 1، شماره 4، مرداد 1388

مریم بی خوف تربتی؛ فاطمه جمشیدی؛ حسین خان احمد؛ سیروس زینلی؛ مرتضی کریمی پور


نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

گلاویز محمودی؛ مرتضی پیری؛ علی پورمتعبد؛ صبریه امینی


بررسی اثر درمانی لیزر Nd-YAG در تیمارفتودینامیکی بر روی سلول های LN-CaP

دوره 2، شماره 2، بهمن 1388

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ محمدحسین مجلس آرا؛ الهه امینی


اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور


بررسی ساختار آلبومین سرم گاوی در حضور برخی از ترکیبات هیدرو کربن های آ روماتیک چند حلقه ای

دوره 2، شماره 4، مرداد 1389

عنایت الله بهمن جهرمی؛ فرشید کفیل زاده؛ سحر جانفشان


بررسی تداخل اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره و داروی کلرامبوسیل براسپرماتوژنز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1390

زهرا حبیبی؛ میترا حیدری نصر آبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ مونا سوری


بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

حامد استواری؛ هومن شجیعی؛ حاجی قلی کمی


بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه کما (Ferula gummosa) بر روی رده سلول سرطانی MCF7

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

بهمن اسلامی جدیدی؛ عباسعلی دهپوری؛ فرخنده نعمتی؛ بشری رضایی


اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

سیدابراهیم حسینی؛ داود مهربانی؛ حمیدرضا قایدی


شناسایی کرم­های انگلی کپورماهیان منابع ­آبی مهم استان سمنان

دوره 7، شماره 1، آبان 1393

مهدی ابراهیمیان؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی


اثرات بذر کتان بر اووژنزو بافت تخمدانموش بالغ نژاد و NMRIدر شرایطIn vivoIn vitro

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

معظمه خوش روش؛ نسیم حیاتی رودباری؛ مرجان صباغیان؛ کاظم پریور


بررسی غلظت فلزات سنگین مس و روی در بافت­ عضله میگوی بزرگ آب شیرین و تغییرات بافتی آبشش و هپاتوپانکراس

دوره 7، شماره 4، مرداد 1394

عباس بزرگنیا؛ مریم برزگر؛ مهران مهدیپور؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علی طاهری میرقائد؛ مهرنوش معینی جزنی


بررسی تأثیر ماده بیهوشی2 فنوکسی اتانول بر بافت کبدماهی شیربت (Barbus grypus

دوره 8، شماره 2، بهمن 1394

نرگس جوادزاده؛ محمدهاشم تیموری؛ حدیده معبودی


مقایسه تحریک و مهار گیرندهGABAB  ناحیه قاعده­ای- جانبی آمیگدال بر حافظه

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 9-18

میترا خاکپور؛ محمدرضا زرین دست؛ اکبر وحدتی؛ محمد ناصحی؛ سید ابراهیم حسینی