مطالعه مورفولوژیکی و تاکسونومیکی میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1392، صفحه 11-19

مرجان تحقیقی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم هزاوه؛ حمید علاف نویریان؛ هدیه تحقیقی


مصرف آب قبل از بروز تشنگی عامل کاهش مصرف روزانه نمک

دوره 9، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 11-19

فریدون حیدرپور؛ نورالدین موسوی نسب؛ بهزاد مرادی


تاثیر فصل و سن بر روی پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 11-18

شیما بخشش؛ مرضیه تولائی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


مقایسه دوازده هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین‌های میتوکندریاییPGC1α و Tfam در عضله دوقلوی رت‌های سالمند

دوره 11، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 11-20

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی


گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 13-24

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گردو بر شاخص‌های هماتولوژیک در موش صحرایی نر مبتلا به کم‌کاری تیروئید

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 13-23

سارا حبیب پور؛ مختار مختاری؛ اسفندیار شریفی


تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و سبوس گندم بر میزان قند خون زنان دیابتی شهرستان دامغان

دوره 10، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 13-21

زهرا اکبریان؛ طاهره باقرپور؛ نعمت اله نعمتی


بررسی تاثیر شرایط هایپوکسی بر تکوین رویان های دوسلولی موش نژاد NMRI

دوره 9، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 15-26

دیبا باقری؛ مجتبی دشتی زاد؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ احسان هاشمی؛ آیدین رحیم طایفه


تاثیر مکمل روی بر آنزیم های کبدی در موش های صحرایی سالم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 15-24

حکیمه دبیری نژاد؛ محمدرضا دایر؛ طیبه محمدی


مقایسه کارایی سولفادیازین و تولترازوریل در قناری های مبتلا به عفونت گوارشی ایزوسپورا

دوره 12، شماره 1، آذر 1398، صفحه 29-35

حمیدرضا صالحی فروز؛ مجید غلامی آهنگران؛ الهام مقتدایی خوراسگانی


تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی


اثر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس50 هرتز برتعداد سلولهای خونی موش نرنژادNMRI

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388

نفیسه پذیره؛ پریچهر یغمایی؛ کاظم پریور؛ وحیده سادات عباس نیا؛ بهمن دلالت؛ داود دورانیان


تداخل اثر عصاره آبی گیاه شاهتره و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

مونا سوری؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ زه حبیبی