تعداد مقالات: 437
52. مطالعه مورفولوژیکی و تاکسونومیکی میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 11-19

مرجان تحقیقی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم هزاوه؛ حمید علاف نویریان؛ هدیه تحقیقی


53. مصرف آب قبل از بروز تشنگی عامل کاهش مصرف روزانه نمک

دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 11-19

فریدون حیدرپور؛ نورالدین موسوی نسب؛ بهزاد مرادی


54. تاثیر فصل و سن بر روی پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور

دوره 10، شماره 3، بهار 1397، صفحه 11-18

شیما بخشش؛ مرضیه تولائی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


55. مقایسه دوازده هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین‌های میتوکندریاییPGC1α و Tfam در عضله دوقلوی رت‌های سالمند

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 11-20

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی


56. گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-24

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


58. ترمیم فراموشی القا شده با اتانول توسط باکتری Basilus subtilisپروبیوتیک بومی ایران در رت­های نر نژاد ویستار

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 13-24

پریچهر یغمایی؛ امیرحسین حدیدی؛ بهاره پاکپور


61. بررسی اثر عصاره ترکیبی سیر و لیموترش بر ریسک فاکتور التهابی آترواسکلروزیس (hs-CRP) در رت های نر نژاد ویستار تحت رژیم پرچرب

دوره 9، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 13-24

پگاه برادران خلخالی؛ سید علی حائری روحانی؛ پریچهره یغمایی


63. تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و سبوس گندم بر میزان قند خون زنان دیابتی شهرستان دامغان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 13-21

زهرا اکبریان؛ طاهره باقرپور؛ نعمت اله نعمتی


67. بررسی تاثیر شرایط هایپوکسی بر تکوین رویان های دوسلولی موش نژاد NMRI

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 15-26

دیبا باقری؛ مجتبی دشتی زاد؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ احسان هاشمی؛ آیدین رحیم طایفه


68. تاثیر مکمل روی بر آنزیم های کبدی در موش های صحرایی سالم

دوره 10، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-24

حکیمه دبیری نژاد؛ محمدرضا دایر؛ طیبه محمدی


70. مقایسه کارایی سولفادیازین و تولترازوریل در قناری های مبتلا به عفونت گوارشی ایزوسپورا

دوره 12، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 29-35

حمیدرضا صالحی فروز؛ مجید غلامی آهنگران؛ الهام مقتدایی خوراسگانی


72. تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی


73. اثر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس50 هرتز برتعداد سلولهای خونی موش نرنژادNMRI

دوره 1، شماره 3، بهار 1388

نفیسه پذیره؛ پریچهر یغمایی؛ کاظم پریور؛ وحیده سادات عباس نیا؛ بهمن دلالت؛ داود دورانیان


75. تداخل اثر عصاره آبی گیاه شاهتره و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

مونا سوری؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ زه حبیبی