بررسی عمل آوری شور و بسته بندی وکیوم بر برخی پارامترهای فساد چربی ماهی کفال طلائی (Liza aurata) در زمان نگهداری در سردخانه

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389

مریم علی؛ مسعود هدایتی فرد؛ رضا پورغلام؛ شبنم گازرانی فراهانی؛ مینو رضایی


اولین گزارش از لاسرتای کوهستانیEremias montanus (خزندگان: سوسماران: لاسرتیده) در استان همدان

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1390

عمار رهبر؛ محمود کرمی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ علیرضا محمدی


استان کرمانشاه و تأثیر آلودگی بر پراکنش آنها

دوره 3، شماره 4، مرداد 1390

شهره امینی؛ سحر بیوکانی؛ جعفر سرخوش


مطالعه مقدماتی مهره داران منطقه دز در استان خوزستان در ساعات روز

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

سید مسعود حسینی موسوی؛ محمود رضا همامی؛ رضا کریم پور


بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata)

دوره 4، شماره 4، مرداد 1391

محسن تجری؛ عظیم عظیمی؛ حامد کلنگی میاندره؛ رضا ایزی؛ عزت اله شریف زاده


بررسی فعالیت آنزیم های هضمی، آمیلاز وآلکالین فسفاتاز، در لارو ماهی سفید تغذیه شده از ناپلی آرتمیا

دوره 5، شماره 2، بهمن 1391

فاطمه حسن تبار؛ حسین اورجی؛ ابوالقاسم اسماعیلی؛ سیده صدیقه بابایی


بررسی چرخه اووژنز در چند گونه از مارمولک های ایران

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1392

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی


اثر آفت کش کلرپیریفوس بر تغییرات بافتی کلیه در موش صحرایی ماده بالغ

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

آسیه اوراقی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ محمد زارعیان


تعیین تنوع مولکولی و بررسی جمعیتی ماهی سفید Rutilus frisiikutumمهاجر به تالاب انزلی و رودخانه شیرود با روش ژنتیک مولکولی

دوره 7، شماره 1، آبان 1393

فریدون چکمه دوز قاسمی؛ شهرام بهمنش؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد حسن زاده صابر


بررسی اثر رسوراترولبر آسیب بیضه ­ای در رت­ های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسینر

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

آزاده شریف خطیبی؛ عبدالحسین شیروی؛ حمید کلالیان مقدم


بررسی سطح تروپونینIسرم و مقایسه آن با CK-MBسرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبی

دوره 7، شماره 4، مرداد 1394

جمال شمسی؛ پریچهره یغمایی؛ میرحسین سید محمدزاده؛ سید علی حائری روحانی


اثرات دیازینون بر روی رشد و نمو کمی جنین­ موش­های Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 27-36

سبا راستگار قره شیران؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


بررسی تغییرات شاخص­های بیوشیمیایی در ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با فولیکول­های طبیعی و آترتیک

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 29-34

سبحان رعنای اخوان؛ امیر پرویز سلاطی؛ بهرام فلاحتکار؛ سید امیرحسین جلالی


ارتباط سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی با سرطان مدولاری تیروئید در یک جمعیت ایرانی

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 29-36

مینا صمصام شریعت؛ کاظم پریور؛ مهدی هدایتی؛ پریچهره یغمایی