اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس (Lavendula officinalis) بر تخمدان موش ماده بالغ

دوره 9، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 47-56

فاطمه سهیلی؛ پروین تراب زاده؛ مینا رمضانی


تاثیر 1-(3-کلروفنیل) پیپیرازین آگونیست سروتونین و آپومرفین (اگونیست دوپامین) بر رفتار ترس رت‌های مدل انزوای اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 47-55

مریم طالبیان؛ غلامحسن واعظی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ ویدا حجتی


اثر تنظیمی آنتاگونیست گیرنده 5-HT4 هیپوکامپ پشتی (CA1) بر فراموشی ناشی از ACPA در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 49-62

مریم فرهی زاده؛ محمدرضا زرین دست؛ محمد ناصحی؛ مریم بنانج


اثر انروفلوکساسین بر تغییرات ظاهری، میکروسکوپی و هیستوشیمیایی غضروف مفصلی بره

دوره 8، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 49-63

کاوه خزائیل؛ یزدان مظاهری؛ محمود هاشمی تبار؛ حسین نجف زاده؛ حسن مروتی؛ علیرضا قدردان


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر غلظت های سرمی عامل رشد عصب و نوروتروفین 4 در زنان مبتلا به نوروپاتی دیابتی

دوره 12، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 49-60

فریده رضایی نامجو؛ مهدی مقرنسی؛ امیر رشید لمیر؛ سعید سمرقندیان


تأثیر ماده نیتروچالکون بر سرطان سینه القا شده در موش‌های نژاد BALB/c

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 51-59

فاطمه صبری؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ شیوا ایرانی


کشت وتکثیر سلولهای دندریتیک از پیش سازهای مغز استخوان موش Balb/c

دوره 1، شماره 1، آبان 1387

سمانه عرب؛ معصومه معتمدی؛ جمشید حاجتی


شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388

ویدا حجتی؛ داریوش مقدس؛ افشین فقیری


اثر تزریق داخل صفاقی روغن کنجد بر Fear conditioning درموش سوری ماده

دوره 1، شماره 4، مرداد 1388

حسین محمدپورکارگر؛ مانا احمدی؛ مهناز کسمتی


بررسی زیستی دوزیستان رود خانه بالخلو استان اردبیل

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی؛ علیرضا داداشی


بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389

عماد رهبر؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ علیرضا محمدی


بررسی اثر عصاره هسته انگور بر لیپید پراکسیداسیون ناشی از ایسکمی/ هیپوپرفیوژن در بافت استریاتوم موش صحرایی نر

دوره 3، شماره 4، مرداد 1390

مریم رفیعی راد؛ علیرضا سرکاکی؛ سید ابراهیم حسینی؛ یعقوب فربود؛ سیدمحمدتقی منصوری؛ فرشته معتمدی


بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

زهرا سلطانی؛ احمد قارزی؛ اتابک روحی


بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، بهمن 1390

ویدا حجتی؛ افشین فقیری؛ رضا بابایی سواسری


بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

مریم عابدینی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ محسن فروزانفر؛ حسین کارگر جهرمی