تعداد مقالات: 407
401. تاثیر مکمل انار بر وضعیت آنتی اکسیدانی زنان جوان متعاقب فعالیت مقاومتی شدید

دوره 10، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 101-112

بابک هوشمند مقدم؛ سیروس چوبینه


404. ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه لاهیجان

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

محمد وفاجوی دیانتی؛ حسین خارا؛ علی بانی؛ رضوان اله کاظمی؛ مریم صائمی


407. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی