تعداد مقالات: 437
428. بررسی اثر ماده مخدر متامفتامین بر رشد سلولی سلول های بنیادی مشتق شده از بافت آندومتر رحم موش های صحرایی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 71-80

زهرا گودرزی؛ سید ابراهیم حسینی؛ داوود مهربانی؛ سارا هاشمی


429. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی هوازی بر بیان ژن ABCG8 و پروفایل لیپیدی بیماران CABG

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 75-86

فریدا صادقی فاضل؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه ای؛ اکبر صفی پور افشار


430. اثرات رفتاری استرس پیش از تولد بر زادگان بالغ رت‌های تحت استرس در دوران بارداری

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 81-92

الهه ماهرانی؛ نسترن اصغری مقدم؛ بهاره پاکپور محمود آباد


431. بررسی اثر فرکشن های حلال چای کامبوچا بر تکثیر و القای آپوپتوز در سلول های سرطان کلورکتال رده ی HT-29

دوره 13، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 85-100

الهام قدوسی دهنوی؛ محمد ارجمند؛ رضا حاجی حسینی؛ زهرا زمانی؛ سیما نصری


432. تأثیر افزودن پودر دارچین (Cinnamomum verum) بر شاخص های رشد، بازماندگی و شاخص های خون شناسی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 87-99

عبدالرضا فتاحی؛ حمید فغانی؛ مجید محمدنژاد؛ سیدحامد موسوی ثابت


434. تاثیر حفاظتی پروبیوتیک Bacillus coagulance بر ایجاد پارکینسون درموش های صحرایی نر

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 101-114

عطیه کاظم زاده؛ بهاره پاکپور محمود آباد؛ ارس رفیعی


436. بررسی تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو و لیپیدی سرم به دنبال بیهوشی با پروپوفول در جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 115-123

مریم کریمی دهکردی؛ مجید غلامی آهنگران؛ پردیس بنی مهدی


437. بررسی عوامل زنده کنترل طبیعی پسیل معمولی پسته و معرفی گونه های غالب با توجه به وفور جمعیت و وسعت پراکنش در استان سمنان

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 125-134

مهدی محمدی مقدم؛ احمد دزیانیان؛ مهدی بصیرت؛ مهدی نعیمی