بررسی بیان RNAهای بلند غیرکدکننده‌ی CCAT1، CCHE1، ANRIL، BANCR و PICART1 در سرطان ریه

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 153-165

10.22034/ascij.2021.684785

ناهید شفقت؛ سوده غفوری فرد؛ فتاح ستوده نژاد نعمت الهی


بررسی اثر آلفاپینن بر میزان قند خون و فاکتورهای لیپیدی در موش صحرایی دیابتی

دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 171-180

10.22034/ascij.2022.1910901.1188

مریم رفیعی راد؛ عبدالحسن دولاح؛ سمیرا گودرزی


اثر سطوح مختلف دارچین و کربوهیدرات بر فاکتورهای رشد و شاخص‌های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 181-193

10.22034/ascij.2022.1936111.1275

میترا راوردشیری؛ سمیه بهرام؛ سید روح الله جوادیان؛ معصومه بحرکاظمی


اثرات ژرانیول و ورزش بر حافظه و یادگیری در موش های نر صحرایی آلزایمری شده

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 183-193

10.22034/ascij.2021.684788

بهاره سیفی نهاوندی؛ پریچهره یغمایی؛ شهین احمدیان؛ مریم قبه؛ آزاده ابراهیم حبیبی


بررسی اثرات مت آمفتامین بر روی ترکیبات کیسه آمنیوتیک در موش های باردار و تخمدان فرزندان آنها

دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 195-206

10.22034/ascij.2022.1934666.1266

میلاد رضازاده؛ رامین حاجی خانی؛ غلامحسن واعظی؛ مریم بنانج


تاثیر استرادیول بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی گورامی طلایی (Trichopodus trichopterus)

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 209-219

10.22034/ascij.2021.684791

سیما اسماعیل زاده؛ هومن شجیعی؛ ویدا حجتی؛ بابک مقدسی


بررسی اثر پروتئین های نوترکیب فاکتور کشنده (LF) و فاکتور محافظت کننده (mPA) بر روی سلول‌های سرطانی انسانی

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 231-240

10.22034/ascij.2021.687848

محبوبه غلامی؛ مجید مقبلی؛ فرشید کفیل زاده؛ محمد کارگر؛ مریم بی خوف تربتی