معرفی بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی دامغان

نویسنده

کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری

چکیده

در این مطالعه، بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی در شهرستان دامغان در استان سمنان بررسی شدند. از دهانه چشمه تا روستای آستانهدر یک سال کامل نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری از جریان آرام، تند، جلبکها وگیاهان آبزی، گل و لای و بستر ماسه ای انجام شد. از حشرات راسته هایی مانند: فنردمان، سنجاقکها، زودمیران، ساسهای آبزی، موی بالان، دو بالان، از کلیسر داران: کنه های آبزی و از سخت پوستان: جور پایان، ناجور پایان، خرچنگها، کلادوسرا و سیکلوپس بدست آمد. رودخانه چشمه علی دارای ثبات و پایداری نسبتا بالایی است که ناشی از وضعیت جغرافیایی چشمه می باشد. شناسایی 47 گونه از بندپایان آبزی، نشان دهنده تنوع گونه ای بالا در این رودخانه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing of aquatic Arthropods fauna of Cheshmeh_Ali river in Damghan

نویسنده [English]

  • صفر پورعلی دارستانی
چکیده [English]

In this study, aquatic arthropoda of Cheshmeh-Ali river in Damghan from Semnan province investigated. Collection took place from beginning of spring until Astaneh village for one year. Specimens found in rapid and calm water, algae, aquatic vegetation, muddy and sand bottoms. From insects; orders Collembula, Odonata, Coleoptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Trichoptera, Diptera, and from Arachnida; Hydracarina, and from Crustacea; Amphipoda, Isopoda, decapoda, Cladocera and Cyclopoida collected. Cheshmeh-Ali river have relativily high stability because of itandrsquo;s geographical statue.Identify 47 species of arthropoda, indicate high biodiversity in this river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic
  • Arthropods
  • fauna
  • Cheshmeh-Ali
  • Damghan