بررسی فعالیت لانه گذاری لاک پشت منقارعقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیرة شیدور(استان هرمزگان)

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاونت دریایی

3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، دفتر دریایی

4 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

لاک پشت منقارعقابی یکی از لاک پشت های دریایی در معرض خطر بوده که در سواحل خلیج فارس تخم گذاری می کند. بررسی حاضر در طول فصل تخم گذاری و جوجه آوری این گونه(اواخر اسفند84 تا اواسط تیر85) در جزیره شیدور کهیکی از مناطق مهم لانه گذاری این گو نه در سواحل ایران می باشد، صورت گرفته است.در این مدت پارامترهای مهم مربوط به35 لانه یعنی عمق لانه ها، تعداد تخمها، قطر و وزن تخمها، طول دوره انکوباسیون و میزان موفقیت تفریخ اندازه گیری و ثبت شدند. مطالعه بر روی تخم ها نشان داد که میانگین تعداد تخم ها در هر لانه 92 عدد با میانگین وزنی 94/32 گرم و قطر49/38 میلی متر می باشد. متوسط دوره انکوباسیون تخمها 3/57 روز و همچنین میانگین موفقیت تفریخ 6/73% به دست آمد. مقایسه ویژگی های تخم و نوزادان لاک پشت منقار عقابی در جزیره شیدور و همچنین سایر نقاط خلیج فارس نشان می دهد که لاک پشت های خلیج فارس و این جزیره دارای تخمها و نوزادانی با اندازه بزرگتر نسبت به سایرنقاط جهان می باشند. با توجه به این نتایج و محدود بودن شکارچیان تخمها و نوزادان در این جزیره، می توان به اهمیت جزیره شیدور به عنوان محلی با پتانسیل بالا و ارزشمند برای تخم گذاری لاک پشت های منقار عقابی پی بردو همین اهمیت، خود لزوم انجام اقدامات حفاظتی و مدیریتی مناسب جهت حفظ این جانوران با ارزش در معرض خطر و همچنین زیستگاه های آنها را مشخص می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nesting activity of the hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata (at Shidvar Island, Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • روح الله زارع 1
  • سیدمحمدباقر نبوی 2
  • شهرام فداکار 3
  • مهدیه افتخارواقفی 4
چکیده [English]

Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata (is one of endangered sea turtles that spawns in Persian Gulf coasts. This study has done during reproductive season of this species (March 2005 to June 2006)in Shidvar Island that is one of most important nesting area in Iran. During this study, nesting parameters of 35 female hawksbill turtles such as nests depths, number and weight of eggs, incubation time and hatching success rate were measured. In this island, clutches had an average of 92 eggs per clutch with mean of mean egg weights 32.94g and a mean of egg diameter of 38.49 mm. the average of incubation time and hatching success were 57.3 and 73.6% respectively. These data show that hawksbill eggs and hatchlings in Shidvar Island and also other parts of Persian Gulf are bigger and larger than other parts of world. These data confirm that Shidvar Island is of tremendous biodiversity importance. This is enhanced by the fact that it is not subject to human habitation and is relatively free from eggs and hatchlings predators. The likelihood that successful conservation of this island can play a positive role in safeguarding regional hawksbill populations is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hawksbill turtle
  • Hatching success
  • Nesting
  • Shidvar Island