بررسی اثر غلظت های گوناگون کلرید جیوه بر بافت عضلانی ماهی کُلمه دریای خزر Rutilus rutilus در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریا – جانوران دریا

2 - استاد و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی

3 استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی

4 استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت گروه زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا

چکیده

تاثیر غلظت های مختلف جیوه بر روی میزان تغییرات بافتی ماهی کُلمه (Rutilus rutilus) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. گونه ماهی کُلمه (Rutilus rutilus) از ایستگاه تحقیقات شیلات روستای قره سو واقع در بندر ترکمن تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید. بعد از نگهداری نمونه ها در آکواریوم به مدت 48 ، 96 و 144 ساعت در معرض غلظت های 10 ، 30 و 50 میکرو گرم بر لیتر جیوه قرار داده شدند. نمونه ها در زمان های ذکر شده، از آکواریوم های شاهد و تیمار خارج سپس بافت های عضلانی آن ها جهت تعیین آسیب های بافتی استخراج شدند. لام های آماده شده پس از رنگ آمیزی با عدسی 10 و 40 میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. آسیب های بافتی از قبیل تغییرات در خطوط، تغییرات هسته ای، تورم ابری، دژنرسانس هیالن، دژنر سانس دانه ای، نکروز در بافت عضلانی ماهیانی که در معرض غلظت های مختلف جیوه قرار داشتند، مشاهده شد. به این صورت که در غلظت 10 میکرو گرم بر لیتر جیوه حداقل آسیب بافتی مشاهده شد ولی با افزایش زمان در غلظت های 30 و میکرو گرم بر لیتر جیوه حداکثر آسیب بافتی مشاهده شد.50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of HgCl2 effects on muscle tissue in the Caspian roach ( Rutilus rutilus ) in vitro conditions

نویسندگان [English]

  • سعید محمدزاده باران 1
  • غلامحسین وثوقی 2
  • علی ماشینچیان مرادی 3
  • فاطمه عباسی 4
  • پرگل قوام مصطفوی 3
چکیده [English]

A series of specific toxicological effects including bioaccumulation of the pollutant, histological changes and influences on muscle tissue were examined in the Roach fish (Rutilus rutilus) after the exposure to graded sub lethal concentrations (10 , 30 , 50 andmu;g Hg/L) of mercury chloride (MC). Histopathological changes, such as telangiectasis, and degenerative, can clearly be observed in the slices from the muscle exposed Roach. A batch of Roach with the mean values of 5 cm in length and 5.5 g in mass were pre-raised in a static system, which was supplied with dechlorinated tap water and constantly aerated. The water qualities were controlled as follows: pH, 7.45; oxygen concentration, 7 mg/L; the water temperature, 21andndash;22 ◦C. All fish were fed twice a day with a commercial ratio of biomar. Reagents appropriate amount of mercury chloride (MC, AR 98%, Merck-Schuchardt) was dissolved in a stock solution of 0.676g HgCl2/L. Based on the 24 h LC50 value (70 ppb) obtained from the acute exposure test, a graded series (10 , 30 , 50 andmu;g Hg/L) of mercury chloride (MC) were administered to Roach fish (Rutilus rutilus) with 48 fish per group. The chemical exposure experiments lasted for 48 , 96 and 144 hours. These designed exposure levels were sublethal, and could induce obvious alteration of tissues abnormalities and disease at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • muscle tissue
  • Mercury
  • Rutilus rutilus
  • Caspian roach
  • Caspian Sea