بررسی زیستی دوزیستان رود خانه بالخلو استان اردبیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

2 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

4 کارشناس ارشد علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی زیستی دوزیستان رودخانه بالخلو در استان اردبیل می باشد که از فروردین تا اسفند ماه 1388 از رودخانه و حاشیه ی آن تعداد زیادی نمونه دوزیست جمع آوری و شناسایی گردید که همه آنها از دوزیستان راسته بی دم و شامل چهارگونه: قورباغه مردابی معمولی و قورباغه راه راه، از خانواده Ranidae و وزغ سبز متعلق به خانواده Bufonidae و نیز یک نمونه از قورباغه درختی متعلق به خانواده Hylidae است که برای اولین بار از این منطقه صید می شود.در این تحقیق 40 نمونه بالغ مورد مطالعات زیستی و اکولوژیکی از لحاظ ریخت شناسی، و رفتار قرار گرفتند همچنین از کلیدهای شناسایی معتبر استفاده شد که حاصل آن ارائه کلیه خلاصه شده ای برای گونه های این منطقه همراه با نقشه پراکندگی و نمودار فراوانی نمونه ها می باشد.مهمترین عامل تشخیص بین گونه ی قورباغه ها و وزغ ها وجود غده پاروتوئید در طرفین سر وزغ می باشد و همچنین در همه این گونه ها اجسام پنبه ای کف دست و نیز اندام تشدید صدا در نرها وجود دارد. تغذیه آنها از بی مهرگان و حشرات مختلف است 64% نمونههای جمع آوری شده قورباغه مردابی و 18% قورباغه مردابی راه راه و 15% وزغ سبز و 3% قورباغه درختی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ardabil present in this reserch biological study amphibians to river balekhlv on the province

نویسندگان [English]

  • رامین محمدی آلوچه 1
  • حاجی قلی کمی 2
  • هومن شجیعی 3
  • علیرضا داداشی 4
چکیده [English]

A large number of amphibians were collected and identified from river and ranway is from April to March 2008andshy;_2009 all of hem belong to the order Anura including 4 speciesPelophylax ridibunda ridibunda and Rana camerani from he family Ranidae andPseudepidalae viridis viridis from he family Bufinidae and 1 specimen tree frog from the family Hylidae. the tree frog is reported for the first time in area.in this research 40 adult specimens were ecologically studied in terms of morphology and behavior. also was used to valid species summary for this region site with many samples is scattered vnmuvdar.the best identification factor between frogs and toads is the presence of paratoid glands on the back of head in toad. and of the all species there in males pineal body and intensified sound.64 percent of collected specimens areP.ridibunda ridibunda and18 percent are Rana camerani and15percent are. Pseudepidalae viridis viridis and 3 percent are Hyla savignyi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological study
  • Amphibians
  • River balkhlv