بررسی مراحل رشد آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از مخمر آبجو، عصاره کاهو و ویتامین c

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی آرتمیا در تغذیه ماهیان خاویاری و میگو با استفاده از غذاهای مختلف تجاری با هدف پرورش آرتمیا و تعیین نقش تغذیه مناسب این آبزی در افزایش ارزش غذایی آن، نحوه اثر عصاره کاهو و مخمر آبجو به عنوان دو نوع غذای متداول در پرورش تجاری، بر میزان رشد این آبزی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، نیم گرم از تخم دکپسوله شده آرتمیا ارومیانا که از گونه های بومی ایران است، در زوک انکوباسون با حجم یک لیتر پرورش داده شدند. میزان نمک ودرجه حرارت در طول دوره پرورش، 35 گرم در لیتر و دمای 28 درجه سانتی گراد ثابت بود. اندازه گیری و بررسی مراحل رشد با آغاز مرحله تغذیه مستقیم از محیط با استفاده از عصاره کاهو و مخمر آبجو تغذیه انجام شد. داده های حاصل از مطالعه مراحل رشد با استفاده از نرم افزار SASمورد تجزیه قرار گرفت. سپس فراوانی داده تعیین گردید. تفاوت معنی داری را در طول دوره تغذیه با استفاده از این دو ماده غذایی مشاهده نشد. وضعیت رشد در هر دو گروه مورد مطالعه روند یکسانی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of In Vitro Growth Stages of Artemia urmiana, Using Beer Yeast, Extract of Lettuce and Vitamin C

نویسندگان [English]

 • یاسمن خامه چین 1
 • امید ملکی بالاجو 1
 • سید رسول صادقی 2
 • شهرام شرفی 2
 • قنبر لایی 2
 • رضا نظام زاده
چکیده [English]

Considering the economic importance of Artemia in sturgeons fed and use as different business foods with the aim of breeding of this aquatic organism as well as definition the role of appropriate nutrition of this animal increase its nutritional value, how to extract beer yeast as lettuce and two types of common foods in the rearing business, the rate of growth was studied. To achieve this goal, the amount of 0.5 grams of Artemia eggs were decapsulate urmiana Artemia which is native species of Iran were cultivated atzok Incubation with one liter volume. Salt levels and temperature during rearing, 35 grams per liter and 28anddeg;C temperature were constant. The measurement and investigate breeding stages with stage fed directly from the environment using brewerand#39;s yeast and, lettuce extracts were fed.Results of measuring the frequency and distribution of samples in studied stages, using SAS software, showed a significant difference in feeding period between these two nutrients.There wasnand#39;t any significant difference in feeding period between two used nutrients. The growth variations in both studied groups were similar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artemia urmiana
 • Lettuce Extracts
 • Breer Yeast
 • Branchiopoda
 • feeding