بررسی فون خزندگان و پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

نویسندگان

1 اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین، استان اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

پناهگاه حیات وحش عباس آباد یکی از بکرترین و دست نخورده ترین زیست بوم های کویری کشور به شمار می آید که با وسعت 300 هزار هکتار در حوزه استحفاظی شهرستان نائین در شرق استان اصفهان قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در میان اصلی ترین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی در کشور، ضرورتا به عنوان پل ارتباط دهنده سایر جمعیت های کوچک و پراکنده یوزپلنگ در کشور عمل می نماید. همچنین این منطقه یکی از بهترین زیستگاه های گربه شنی، کاراکال و جبیر در استان اصفهان می باشد. این مطالعه طی سال های 89-1385 به منظور شناسایی فون خزندگان و پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد در نائین اصفهان انجام شد و در مجموع حدود 42 گونه خزنده و 141 گونه پرنده شناسایی شدند؛ هرچند احتمال حضور گونه های بیشتری نیز می رود. در میان آنها بزمجه بیابانی (Varanus griseus )، سوسمار خاردم (Uromastyx aegyptius)، هوبره (Chlamydotis undulata) و زاغ بور (Podoces pleskei) از اهمیت خاصی برخوردار هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Reptiles and Birds Fauna of Abbas abad Wild Life Refuge in Naein, Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • حسین اکبری 1
  • مهدی جلالپور 1
  • ویدا حجتی 2
  • محمدصفا گل محمدی 2
چکیده [English]

Abbas abad world wild refuge is one of the most intact desert ecosystems of Iran, with 300000 hectares area is located in Naein city in the eastern of Isfahan and because of insertion between the most original habitats of Iranian cheetah, Acinonyx jubatus is considered as a connecting bridge for small and dispersed populations of cheetah in Iran. This region also is one of the best habitats for Felis margarita, Caracal caracal and Gazella bennettii in Isfahan Province. This study was done in order to identifying the reptiles and birds of Abbas abad Wild Life Refuge during 2006-10 and totally 42 species of reptiles and 140 species of birds were identified. Among of them especiallyVaranus griseus, Uromastyx aegyptius, Chlamydotis undulataandPodoces pleskeiare important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reptiles
  • birds
  • Wild Life Refuge
  • Abbas abad
  • Naein
  • Isfahan