اثرات تزریق درون بطنی- مغزی نانو ذرات طلا بر تعداد آلوئول‌ها و سلول‌های اپیتلیال غدد پستانی در رت‌های ماده پس از زایمان

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

از زمان های قدیم از طلا به عنوان خوراکی و دارویی در درمان بسیاری از بیماری ها مانند ترس و اضطراب از طرف پزشکان قدیم تجویز شده است. هدف از این پروژه بررسی اثرتزریق نانوذرات طلا برتعداد آلوئول هاو سلول های اپیتلیال در غدد پستانی حیوان ماده پس از زایمان می باشد. در این پژوهش محل بطن روی موش های مورد بررسی مشخص شد و کانول های راهنما دقیقاً در همان محل نصب گردید.نانوذرات به داخل بطن در مقادیر 1، 5 و 10 میکروگرم بر کیلوگرم تزریق شد. بررسی هیستولوژیکی آلوئول ها و سلول های اپیتلیالموجود در غدد پستانی حیوان 24ساعت، 48 ساعت و 72 ساعت بعد از تزریق انجام شد. گروه های کنترل مربوط به هر دوره به جای نانوذرات طلا، آب مقطر دریافت کردند. در پایان موش ها پس از عمل پرفیوژن کشته شدند و مغز آنها را از جمجمه خارج گردید و برای 48ساعت در فرمالین 10% نگهداری شد. سپس از مغزهای تثبیت شده مقاطع 4 میکرون تهیه گردید و پس از طی مراحل برش گیری و تهیه لام و رنگ آمیزی لام ها توسط گراتیکول شمارش گردید. بررسی بافت غدد پستانی نشان داد تزریق نانوذرات طلا در دوزهای1 و5 میکروگرم بر کیلوگرم باعث افزایش تعداد سلول های اپی تلیال و آلوئول های غدد پستانی در موش صحرائی ماده نژاد ویستار می شود. اما دوز 10 میکروگرم بر کیلوگرم چنین اثراتی ندارد. نتایج نشان داد تکرار تزریق دوزهای مختلف نانو ذرات در زمان های مختلف در اثرگذاری دوزها مؤثر بوده است. احتمالا نانوذرات طلا به عنوان آنتاگونیست رقابتی دوپامین عمل کرده و با تأثیر بر روی رسپتورهای دوپامینی و بلوکه کردن آن ها بر میزان ترشح دوپامین اثر کرده و با مهار آن موجب افزایش ترشح پرولاکتین شده است. پرولاکتین به شیوه فید بک منفی بر هیپوتالاموس اثر کرده و ترشح خود را کاهش می دهد، که خود نوعی مهار برای برای هر دارو یا ماده شیر افزا است. احتمالا یکی از دلایلی که دوز 10 میکروگرم بر کیلوگرم نانو ذرات طلا مؤثر واقع نشده همین اثر فید یک منفی پرولاکتین بر محور هیپوتالاموسـهیپوفیز بوده است. تعداد آلوئول ها و سلول های اپیتلیالتحت تأثیر نانوذرات طلا با دوزهای مختلف نسبت به گروه کنترل افزایش و در برخی از دوزها بی اثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impressions of Interventricle - Brain Injection of Gold Nano-particles on the Number of Alveoli and Epithelial Cells in Mammary Glands of Female Rats after Childbirth

نویسندگان [English]

  • فاطمه رفیقدوست
  • غلامحسن واعظی
چکیده [English]

Since ancient times, gold has been prescribed by old doctors as food and medicine for cure of many illnesses like fear and stress. The purpose of this research is studying of the impression of inter ventricle- brain injection gold Nano-particles on the number of lobules and alveoli and epithelial cells in breast glands at female rotes after childbirth.Control groups for each period instead of gold nano-particles, received distilled water. After surgery, the rats were killed at the end of perfusion and brain was removed from the skull and they were removed from the skull and brains were stored in 10% formalin for 48 hours. Then 4andmu;m sections were prepared from frozen brains and the process of cutting and preparation of slides and stained slides were counted by the gratitude. In this research, the site of ventricle was indicated by using of Parkinson atlas and by stereo tax system a case study mice and guidance canals exactly installed on the same site. Nano-particle was injector to ventricle at amounts 1, 5 and 10 andmicro;g/ kg. Histological study of actual lobules and alveoli is performed at breast glands of animal 24, 48 and 72 hours after injection. Histological study of the breast glands shows that the injection of gold nano-particle at doses 1 andmicro;g/kg and 5 andmicro;g/kg increase the number of epithelial and alloys of breast glands at desert female mouse race of instar. But close 10andmicro;g/kg isnandrsquo;t such impressions.The results show that repeated doses of injected particles at various doses was effective in effect. Nano-particles of gold could act as a competitive antagonist of dopamine and dopamine receptor blocking effect on the release of dopamine effect on and inhibition of prolactin secretion is increased. PRL negative feedback on the hypothalamus of the way and reduce their secretion, which is a type of inhibition for each drug or increasing milk Probably one of the reasons that a dose of 10 micrograms per kilogram of gold nano-particles worked, so the effect of a negative feedback of prolactin on hypothalamic axis - the pituitary has been. The number of alveoli affected by the gold nano-particles with different doses compared to the control group and the dose was ineffective in some.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gold Nano-particles
  • Prolactin
  • breast feeding
  • desert mouse