مطالعه جمجمه‌ی پستانداران گوشتخوار استان گلستان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران

چکیده

یکی از راه های شناخت و درک هر چه بیشتر و دقیق تر پستانداران گوشتخوار استفاده از دستگاه اسکلتی بخصوص جمجمه آنها می باشد زیرا صفات جمجمه ثابت بوده به همین خاطر با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی دندانی و اندازه گیری جمجمه می توان گونه ها را با استفاده از منابع معتبر تشخیص داد. جهت آماده نمودن جمجمه ابتدا پوست و عضلات آن را تا سر حد امکان برداشته و سپس آن را به مدت 5-6 ساعت در آب 40 درجه به همراه با آنزیم پپسین قرار می دهیم آن که باقیمانده عضلات را کاملا از روی جمجمه برداشته و آن را پاک می کنیم سپس به مدت 24 ساعت آن را در آب اکسیژنه 50 درصد قرار داده و پس از آن که کاملا سفید و مفاصل آن مشخص گردید با آب شستشو داده و آماده بررسی می گردد. ابزار اندازه گیری برای بخش های مختلف جمجمه کولیس، پرگار مدرج و خط کش می باشد. در این تحقیق 25 نمونه جمجمه از گوشتخواران استان گلستان بررسی گردید. نتایج نشان داد که این جمجمه ها متعلق به پنج گونه از پنج خانواده ی Canidae، Ursidae، Felidae، HyaenidaeوMistelidae می باشند. جداول اندازه گیری، عکس های چهارگانه و نقشه نقاط جمع آوری برای هر جمجمه تهیه شد. با توجه به شرایط اقلیمی حیات وحش استان، نمونه های بررسی شده در این استان دارای اندامی بزرگتر نسبت به سایر پستانداران گوشتخوار نقاط مختلف کشور می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Carnivorous Mammals Skull in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • نصرت الله موحدی 1
  • حاجی قلی کمی 2
  • هومن شجیعی 1
چکیده [English]

One of the best ways for a good study about the carnivorous mammals is considering their skeleton system specially their skull; because the quantity of the skull is permanent. According to their teeth morphology and size of their skull, we can recognize their cheek. In this study, at first we should remove skin and muscle of the skulls, and then put them in 400C water with pepsin enzyme for about 5-6 hours .and then remove the remained skull muscle and wash it carefully. Then put it in hydrogen peroxide 50%; when skull become shine again we should wash it. The tools for this study are: collies, compass and ruler .in this case 25 skulls of carnivorous in Golestan province were studied. Results shows that these skulls are belong to five families: Felidae, Canidae, Ursidae, Mustelidae and Hyaenidae and belong to ten genders and ten types. Biometric tables, photos and maps prepared for each skull. Finally, with considering the wild life in Golestan Province, the skulls size of mammals in this province is bigger than the other ones in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skull
  • Mammals
  • Carnivores
  • Golestan province