شناسایی و تعیین پراکنش پستانداران و پرندگان مناطق شکار ممنوع بصیران و دره باغ در استان فارس

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده، گروه محیط زیست، آباده، ایران

چکیده

مطالعه به منظور شناخت و تعیین پراکنش پستانداران و پرندگان منطقه شکار ممنوع بصیران در محدوده سه شهر آباده، اقلید و خرم بید در استان فارس و منطقه شکار ممنوع دره باغ در محدوده شهرهای بوانات و خرم بید در استان فارس و ابرکوه در استان یزد در سال های 1385 تا 1388 صورت گرفت. شناسایی گونه های جانوری این منطقه ها با گشت های صحرایی در این دو منطقه برای مشاهده مستقیم آنها، بررسی پلت و سرگین و ردپایشان، تجزیه و تحلیل گزارش های روزانه محیط بانان از منطقه و مصاحبه حضوری با آنها و نیز بر اساس خصوصیات مرفولوژیک گونه ها انجام شد. در منطقه شکار ممنوع بصیران، 9 گونهپستاندار و 17 گونه پرنده و در منطقه دره باغ 10 گونه پستاندار و 7 گونهپرنده شناسایی شدند و نقشه پراکنش گونه های شاخص در مقیاس 1:50000 تهیه گردید. در منطقه شکار ممنوع بصیران، راسته گوشتخواران در میان پستانداران با 55/55 درصد، راسته ماکیان و راسته گنجشک سانان در میان پرندگان خشکی زی با 57/28 درصد، و راسته غازشکلان در میان پرندگان آبزی با 50 درصد، بیشترین درصد از کل گونه ها را به خود اختصاص می دهند و در منطقه شکارممنوع دره باغ راسته گوشتخواران در میان پستانداران با 60 درصد، و راسته ماکیان و راسته گنجشک سانان در میان پرندگان با 57/28 درصد، بیشترین درصد از کل گونه ها را به خود اختصاص می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Determination of Distribution of Mammals and Birds in Basiran and Darehbagh No-hunting Areas, Fars

نویسنده [English]

  • هانیه نوذری
چکیده [English]

This study was conducted for identifying mammals and birds and determining their distribution in Basiran No-hunting Area which is located between Abadeh, Eghlid and Khorambid cities in Fars province and DarehbaghNo-hunting Area which is located between Bavanat and Khorambid cities in Fars province and Abarkooh city in Yazd Province during 2006 and 2009. Identification of fauna species of these areas was carried out during field works by direct observation of species, identifying of pellet, feces and tracks of them, analyzing of rangers daily reports and their oral interview and also based on morphologic characters of species. In Basiran No-hunting Area 9 and 17 species of mammals and birds and in DarehbaghNo-hunting Area 10 and 7 species of mammals and birds was identified and distributions of index fauna species were mapped (scale 1:50000). In Basiran No-hunting Area Carnivora, Galliformes and Passeriformes, and Anseriformes involved 55.55% and 28.57% and 50% of all species between mammals and ground birds and waterfowl birdsandrsquo; orders, respectively and in DarehbaghNo-hunting Area Carnivora, Galliformes and Passeriformes involved 60% and 28.57% of all species between mammals and ground birdsandrsquo; orders, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • Biodiversity
  • Basiran No-hunting Area
  • DarehbaghNo-hunting Area
  • Fars