غنای گونه ­ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران

نویسندگان

1 گروه محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

سرخس یکی از غنی­ترین نواحی از نقطه نظر غنای گونه­ای در ایران است که دارای مساحتی برابر با5400 کیلومتر مربع می­باشد. این منطقه دارای تنوع بالای زیستگاهی بوده، به نحوی که تغییرات ارتفاعی آن از 250 متر تا 2500 متر می­باشد. دشت سرخس از نظر ژئومورفولوژیکی نیز تا حد زیادی از فلات مرکزی به خاطر رشته کوه­های هزار مسجد و مزدوران جدا است و شهرستان سرخس در محل تماس فون پالئارکتیک شرقی و غربی قرار دارد. در طی مطالعات میدانی به مدت 13 سال فون پرندگان منطقه پایش و فهرست آن ارائه گردید. نتایج حاصل نشان می­دهد بالغ بر 225 گونه پرنده در منطقه مورد مطالعه زیست می­نماید. یعنی در محدوده­ای برابر با 5400 کیلومتر مربع یعنی 3/0 درصد  از خاک ایران نزدیک به 43 درصد از پرندگان ایران حضور دارد. از میان 225 گونه ثبت شده 64 گونه آنها دارای ارزش حفاظتی هستند و نیاز به مدیریت برای جلوگیری از انقراض دارند. ناگفته اهمیت منطقه برای حفظ پرندگان آشکار است بنابراین پیشنهاد می­شود مطالعات صحرایی بیشتری بر روی فون پرندگان شهرستان اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bird’s Species Richness and Biological Characteristic in Sarakhs Region in north-eastern Iran

چکیده [English]

Sarakhs is one of the most biologically diverse regions in Iran, encompassing an elevational span of 250-2500m, and 5472 km2 and high habitat diversity. Sarakhs also is geographically isolated form central Iran by Hezar Masjed and Mazdoran Mountain in south. A Sarakhs region is contact zone between West and east Palaearctic avifauna. During More than 14 year fieldworks since 2000 we investigated avifauna of the region, our result show high species richness in small area in the Sarakhs, more than 225 birds species are reported from the area, that some of them are only restricted to Sarakhs in Iran (for example Turkestan tit, Oriental pigeon). More fieldworks and bird ringing are recommended for further avifauna investigation in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarakhs
  • Avifauna
  • Fieldwork
  • Species richness