شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران

2 اداره محیط زیست، خراسان شمالی، اسفراین، ایران

چکیده

پرندگان بخش عمده مهرهداران ایران را تشکیل می­دهند و در سطح وسیعی از مناطق خشک و بیابانی، نواحی جنگلی، سواحل، جزایر، دریاچه­ها و سایر نقاط کشور پراکندهاند. با توجه به اینکه پرندگان از عناصر عمده اغلب اکوسیستم­های دنیا به شمار می­روند، هدف این مطالعه شناسایی پرندگان پارک ملی ساریگل می­باشد که به عنوان یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده در شمال شرق ایران است. این پژوهش به مدت 1 سال از اردیبهشت ماه 1390 تا اردیبهشت ماه 1391 در  این منطقه صورت گرفت. پارک ملی ساریگل با مساحتی حدود 7200 هکتار در شرق شهرستان اسفراین و در استان خراسان شمالی واقع شده است. شناسایی پرندگان براساس پرواز، رنگ، اندازه، رفتار و صدا با استفاده از دوربین­های  دوچشمی 40 *10 انجام شد. براساس نتایج بدست آمده 57 گونه پرنده (5،10 درصد از پرندگان ایران) شناسایی شد که  که سی و شش گونه متعلق به راسته گنجشک­سانان (Passeriformes)،چهارگونه متعلق به راسته کبوتر سانان (Columbiformes)،سه گونه متعلق به راسته سبزقبا سانان (Coraciiformes)، دو گونه متعلق به راسته ماکیان­سانان (Galliformes)، دو گونه متعلق به راسته پرستوسانان(Apodiformes)، دو گونه متعلق به راسته جغدسانان(strigiformes)، شش گونه متعلق به راسته عقاب­سانان(Falconiformes)، یک گونه متعلق به راسته شبگردسانان(Caprimulgiformes) و  یک گونه هم متعلق به راسته کوکوسانان((Cuculiformesمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avifaunal Survey of Sarigol National Park in north-eastern Iran

چکیده [English]

Birds are a big part of vertebrates which are distributed in a vast area of our country such as dried region and desert, forests, coastal zones, Islands, Lakes and other parts. Since, birds are main elements of most of the world’s ecosystems; the aim of this study was to identification of birds fauna in sarigol national park. This study was conducted in the 7037 ha Sarigol National Park (57̊ 36̍-57 47 E and 36̊ 16 55̍- 37 08 ̍ N), located 24 km east of Esfarayen city of North-Khorasan province, Iran. Birds were identified according to the flight, size, plumage, behavior and sound. We use 10*40 binocular. This study was conducted from May 2012, to May, 2013 during one year in the area. In this area 58 species(10.5 percent of Iranian birds) were identified. Thirty- sex species are belonging to order Passeriformes and four species are belonging to order Columbiformes, three species are belonging order Coraciiformes, two species are belonging to order Galliformes, two species are belonging to order Apodiformes, two species are belonging to order strigiformes, six species are belonging to order Falconiformes, one species is belonging to order Caprimulgiformes and one species is belonging to order Cuculiformes. Order Passeriformes with 35 speciesSince this area is important for breeding species, is suggested each year was a comprehensive investigation to identification of breeding birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarigol National Park
  • North eastern of Iran
  • birds
  • Fauna.