بررسی تأثیر ماده بیهوشی2 فنوکسی اتانول بر بافت کبدماهی شیربت (Barbus grypus

نویسندگان

گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد ماهی شیربت (Barbus grypus) تحت تأثیر ماده بیهوشی 2-فنوکسی اتانول انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 30 عدد ماهی با سایز 2±100 گرمی انتخاب و در دمای 20 درجه سانتی­گراد در معرض ماده بیهوشی 2-فنوکسی اتانول با غلظت­های 400،600 و700 میلی­گرم بر لیتر قرار گرفتند. میانگین زمان بیهوشی در دوزهای فوق 90 ثانیه بود. در مرحله اول، یک ساعت و مرحله دوم سه روز پس از بیهوشی نمونه­برداری از بافت کبد انجام پذیرفت. مقاطع 5 میکرونی از بافت در محلول فرمالین و بوئن تثبیت و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ­آمیزی گردید. نتایج حاصل از مطالعات بافتی در دوز 700 میلی­گرم بر لیتر شامل ضایعاتی مانند واکوئله شدن، بزرگ شدن سلول­های چربی و اتساع سینوزوئیدها بود که این عوارض در دوزهای 400 و 600 میلی­گرم بر لیتر به میزان بسیار کمتر مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of 2-Phenoxyethanol on Liver Tissue ofBarbus grypus

چکیده [English]

This study examined the histopathological effects of anesthetic 2-phenoxy ethanol on liver of Barbus grypus. In this study, a total of 30 Barbus grypus with sizes of 100 ± 2 g were selected. Water temperature with an average of 20°C. Fish were exposed to anesthetic 2-phenoxy ethanol with ascending concentrations of 400, 600 and 700 mg/l for 90 second. Then first stage was"an hour" and the second was "three days after anesthesia" liver biopsy was taken samples were stained at 5-micron sections with hematoxylin – eosin method. Microscopic observations showed the effects of 2-phenoxyethanol on the liver at the dose of 700 mg/l create vacuolization, enlargement offat cells and dilatation of the hepatic sinusoids. At doses of 400 and 600 mg/l, this effect was less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus grypus
  • 2-phenoxyethanol
  • liver tissue
  • Histopathology