بررسی سمیت سلولی عصاره پوست گونه­ های مختلف مرکبات بر رده سلول سرطانیMCF-7

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه سرطان به عنوان علت اصلی مرگ در سراسر جهان شناخته شده ودر چند دهه اخیر، پیشرفت­هایی در علوم پزشکی، مولکولی توانسته نه فقط علل و مکانیسم­های این بیماری مهلک را شناسایی کند، بلکه در تشخیص زودرس و معالجه آن نیز عملکرد بهتری داشته است.پوست مرکباتمرکز تجمع بسیاری از آنتی‌اکسیدان­ها و آنزیم‌های اساسی است.فلاونوئیدها و لیمونن از جمله ترکیبات مهم در پوست مرکبات می­باشند که نقش مهم آنها در پیشگیری و درمان سرطان امروزه در حال تحقیق و بررسی استدر این تحقیق پس از کشت و تکثیر رده سلول­های سرطانی MCF-7به منظور تعیین اثر سمیت سلولی عصاره پوست مرکبات، این سلول­ها در مجاورت دوزهای مختلف عصاره اتانولی قرار گرفتند که پس از 72 ساعت تست MTTانجام شد. نتایج نشان می­دهد که عصاره پوست پرتقال، در غلظت­های 5/7 و 10 میلی­گرم بر میلی­لیتر (05/0 p)  و عصاره پوست لیموترش در غلظت­های5/2 و 5 میلی­گرم بر میلی­لیتر (01/0 p)رشد سلول­های MCF-7  را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داده­اند. اثرات سمیت سلولی با افزایش غلظت عصاره افزایش یافته و بالاترین درصد مهار رشد در عصاره پوست پرتقال و پوست لیموترش به ترتیب مربوط به غلظت 5/7 و 5 می­باشد.بنابراین استفاده از عصاره پوست مرکبات به عنوان یک ماده موثر در درمان سرطان در علوم پزشکی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxicity Effects of Citrus Skin Extract On Cancer Cell Line MCF-7

چکیده [English]

Nowadays, cancer is knownas the main cause of death throughout the word. In recent decades, medical and molecular advances have not only been able to find the reasons and mechanisms of cancer, but they were more successful in early diagnosis and treatment of it. Citrus skin is the accumulation center of many antioxidant and enzymes. Flavonoids and limonene are among the important compounds in the citrus skin and their vital rolesin prevention and treatment of cancer is under study these days. In this research, after cultivation and reproduction of MCF-7cancer cells line and in order to determine, the effectof cellular cytotoxicity of citrus skin extract, these cells were put in exposure to different doses of etanolic extract and after 72 hours, MTT test was done. Results indicate that the ethanolic extract of Orange skin at concentrations 7.5,10 (p ≤ 0.05)and the ethanolic extract of Limon skin at concentrations 2.5,5 (p ≤ 0.01)decrease cell growth significantly in comparition with the control group. the effectof cellular cytotoxicity grows with an increase in the concentrationof extract and the highest  percentage of growth inhibition in extract of  Orange skin and  Limon  skin is related to the concentrations of 7.5 and 5 respectively. Thus citrus skin extract is suggested as an effective material in curing cancer in medical advances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity effect
  • ethanolic extract
  • Citrus skin
  • MCF-7cancer cell line
  • MTT Test