بررسی اثر نانو اکسید روی بر هورمون­های LHFSHو تستوسترون در موش نر بالغ نژاد NMRI

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نانو ذرات در همه جنبه­های زندگی مدرن امروزی به دلیل ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها همچون اندازه کوچک و پوشش سطحی بالا بطور گسترده ­ای مورد استفاده قرار می ­گیرند. چندین مطالعه برای کشف اثرات زیان­آور احتمالی نانو ذرات بر روی تولیدمثل انسان انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی بر هورمون­های LHFSHو تستوسترون در موش نر بالغ می ­باشد. در مطالعه حاضر 30 سر موش بالغ نژاد NMRIبه 5 گروه تقسیم گردیدند. گروه کنترل دست نخورده باقی ماند، گروه شم 1 میلی ­لیتر آب مقطر دریافت نمود و به گروه­های تجربی دوزهای متفاوت نانو اکسید روی (250، 500 و 750 میلی­گرم بر کیلوگرم) به صورت درون صفاقی فقط یک بار تزریق گردید. یک هفته بعد از تزریق،5/1-1 میلی ­لیتر خون از بطن چپ حیوانات گرفته شد. از روش الایزا برای اندازه گیری سطح هورمون­های LHFSHو تستوسترون استفاده گردید. نتایج توسط ANOVAو تست توکی آنالیز شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات اکسید روی در دوزهای 250 و 700 میلی­ گرم بر کیلوگرم به ترتیب باعث افزایش معنی­ داری در سطح هورمون های FSHو تستوسترون سرم خون در مقایسه با گروه کنترل گردید در حالی که تغییر معنی­داری در سطح هورمون LHایجاد نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Zinc Oxide Nanoparticle on LH, FSH and Testosterone Hormones in Adult Male NMRI Mice

چکیده [English]

Nanoparticles have widespread application in all aspects of modern life because of unique features of them as small size and high surface area Several studies have been done to explore the probable detrimental effects of nano-particles on human reproduction. The objective of this study was to investigate the effect of zinc oxide nanoparticles on LH, FSH and testosterone hormones in adult male mice. In the present study, 30 NMRI mice were divided into 5 groups. Single injection with different doses of zinc oxide nano particles were applied intraperitoneally (250, 500 and 700 mg/kg). Then serum level of LH, FSH and testosterone hormones were measured using ELISA method. The results were analyzed by ANOVA and Tukey test. The results showed that zinc oxide nanoparticles in 250 and 700 mg/kg doses caused a significant increase in FSH and testosterone level in blood serum respectively compared with control group. This study showed that effects of nano zinc oxide is dose-dependent and Causes increase in Testosterone and FSH hormones while caused no significant change in LH hormone level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc Oxide Nanoparticles
  • LH
  • FSH
  • Testosterone
  • Hormone
  • Mice