مقایسه سطح سرمی لپتین و میزان تستوسترون در مردان بارور و نابارور

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 اداره آموزش و پرورش شهرستان دامغان، استان سمنان، ایران

چکیده

لپتین بعد از عبور از سد خونی - بیضوی و ورود به بیضه‌ها می‌تواند باعث کاهش یا مهار ترشح تستسترون می­شود و از طریق یک شبکه پارا کرینی می‌تواند ترشح گنادوتروپین‌ها را کنترل کند و نیز نقص لپتین یا مقاومت لپتینی می‌تواند باعث نقص شدید عملکرد سیستم تناسلی در مدل‌های انسانی و حیوانی شود .از آن‌جایی که لپتین اعمال فیزیولوژیکی خود را با واکنش با رسپتور لپتین انجام می‌دهد و نیز جهش در ژن کدکننده رسپتور لپتین باعث پایین آمدن غلظت تستسترون سرم، عدم بلوغ جنسی نرمال و ناباروری می‌باشد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکه هیچ مطالعه‌ای به وضوح درباره بررسی رابطه‌ی  هورمون‌های تستسترون و لپتین در مردان بارور و نابارور انجام نشده است، در این پژوهش تأثیر لپتین بر تستسترون در سرم مردان بارور و نابارور محاسبه گردید و بین آنها مقایسه انجام شد. الایزا به عنوان یکی از قدرتمندترین روش­های آزمایشگاهی–تحقیقاتی در جهان مطرح می‌باشد و در شناسایی مقادیر بسیار کم هورمون‌ها و مولکول‌های حیاتی در پزشکی بالینی و آزمون‌های تحقیقاتی مورد استفاده می‌باشد. با استفاده از نتایج به دست آمده این بود که میزان تستسترون در افراد نابارور بیشتر از افراد بارور است ولی میزان لپتین و در افراد بارور بیشتر از نابارور است. بنابراین تعیین استراتژی درمانی جهت درمان مردان نابارور می­تواند استفاده‌ از داروهای مؤثر و رژیم غذایی حاوی لپتین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Serum Levels of Leptin and Testosterone in Fertile and Infertile Men

چکیده [English]

Leptin, after passing from sertoli-cells and entering into the balls, can cause the prevention of releasing testosterone and can control releasing glycoproteins though a paracrine network and also defect or resistance of Leptin causes extreme deficiency in the function of genitourinary system in human and animal models. As Leptin do its own physiological functions with the reaction to Leptin receptor and also leap in coding gene of Leptin receptor causes reduction in density of testosterone serum, normal sexual minority and sterility. On the other hand, any researches haven’t been conducted clearly on relationship of testosterone and Leptin in fertile and sterile men, this research has been performed, about this subject. Elisa is one of the best laboratorial and research methods all over the world and used in identifying the small amounts of vital hormones and molecules in clinical medicine and research tests. In this research, the effect of Leptin on testosterone in serum of fertile and sterile men has been researched and compared.The result is that the amount of the testosterone in sterile persons is more than fertile persons but the amount of Leptin in fertile persons is more than sterile persons. Therefore, determining the treatment strategy to cure the sterile men is the usage of effective medicines and diet with Leptin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptin
  • Frtile men
  • Sterile men
  • Testosterone