اثرات بیولوژیک عصاره ­ی آبی گیاه افدرا ماژور بر رشد و نمو کمی جنین­های موش Balb/C در روزهای هفتم تا دهم بارداری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

عصاره آبی گیاه افدرا ماژور در درمان فشار خون، اختلال خواب و کاهش وزن موثر می باشد. اما تاکنون اثرات آن بر روی بدن بخصوص در دوران حاملگی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش اثرات تراتوژنیک عصاره ی گیاه افدرا ماژور بر جنین های موش Balb/C در روزهای هفتم تا دهم حاملگی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 50 سر موش ماده Balb/C بطور تصادفی به شش گروه مساوی، کنترل (عدم تزریق)، شم (تزریق آب مقطر) و4 گروه تجربی تقسیم شدند. دوز کشنده LD50 در شرایطin vivo،  3086 میلی­گرم بر کیلوگرم بر وزن بدن تعیین و دوز مناسب برای تزریق 300 میلی­گرم بر کیلوگرم انتخاب شد. تزریقات در روزهای هفتم تا دهم بصورت درون صفاقی انجام گرفت. سپس موش­ها در روز 15 بارداری تشریح شدند و جهت اطمینان از نتایج، تجربیات فوق 3 بار تکرار شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS 21 و تستDuncan  با شرط 001/0> p مورد سنجش قرار گرفت. پس از بررسی مقایسه ای در این دوز شاهد کاهش معنی داری 001/0> p در اندازه فرق سر-نشیمنگاهی (CR)، وزن جنین و وزن جفت گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل و شم بودیم. با توجه به این مشاهدات می­توان این طور نتیجه گرفت که عصاره آبی گیاه افدرا ماژور اثرات منفی بر رشد و نمو کمی جنین داشته و استفاده از این گیاه در دوران بارداری خطرآفرین است و شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضد بارداری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TThe Biological Effects of Aqueous Extract of Ephedra major on the Development of Balb/C Mouse Embryos 7Th to 10Th Days of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • S. Saffari
  • P. Torabzadeh
  • S.M. Mousavi Dohooii
چکیده [English]

Aqueous extract of Ephedra major used as a drug for blood pleasure, sleep disorder and lose weight. But it is effects on the body especially during pregnancy have not been reviewed. Therefore in study The Biological effects of aqueous extract of Ephedra major on the development Balb.C mouse embryos 7Th to 10Th days of pregnancy. In this study 50 female Balb.C mice were randomly divided into 6 groups including: control group (non- injection), sham group (injection of saline) and 4 experimental groups. Lethal dose of LD50 was determined in condition of 3086 mg.kg.bw in vivo and selected dose for injection 300 mg.kg.bw. Injection was done on the seventh to tenth days by enema. Then the mouse were sacrificed on day 15 of pregnancy.For security of results above experiences was repeated three times. Data was checked with SPSS21 software and Duncan test subjest to (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephedra Major
  • embryo weight
  • placental weight
  • Mouse embryo