گزینش زیستگاه، برآورد تراکم و استراتژی تغذیه سلیم خرچنگ­ خوار (Dromas ardeola) در بسترهای گلی مصب رودخانه زهره (استان خوزستان)

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، کدپستی 38156-8-8349 ، اراک، ایران

چکیده

در راستای مطالعه رابطه پراکنش طعمه خوار و طعمه، گونه سلیم خرچنگ خوار (Dromas ardeola) به عنوان مدل انتخاب گردیده و در بسترهای گلی رودخانه زهره، واقع در اسکله سجافی هندیجان، ماهشهر این پژوهش انجام پذیرفت. همچنین در این مطالعه تلاش گردید تا فراوانی جمعیت این پرنده به عنوان طعمه خوار و همچنین فراوانی جمعیت خرچنگ ها، الگوی توزیع این دو گونه و متغیرهای اثرگذار در انتخاب زیستگاه توسط سلیم خرچنگ خوار مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه پژوهش صورت گرفته در سال­های گذشته، این بررسی، در یک دوره نه ماهه  از اواخر بهار تا اواخر زمستان 1393، در مصب رودخانه زهره انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده در خصوص متغیرهای تاثیرگذار بر گزینش زیستگاه توسط این پرنده حاکی از آن است که تراکم و فراوانی خرچنگ ساکن در بسترهای گلی (Eurycarcinus orientalis)، فاصله لکه زیستگاهی (پهنه گلی) تا اسکله (یا سازه انسان ساخت)، حضور یا عدم حضور سایر گونه­ های رقیب و بویژه عامل زمان از جمله مهمترین متغیرهای موثر محسوب می شوند. برآورد تراکم نسبی طعمه و طعمه خوار در لکه­ های زیستگاهی مورد بررسی نیز به تفسیر نتایج استفاده از زیستگاه کمک می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Selection, Density estimation and Feeding Strategy of Crab Plover (Dromas ardeola) in Zohre Estuary Mudflats, Khuzestan Province

نویسنده [English]

  • M. Naderi
چکیده [English]

For the investigation about prey and predator relationships, Crab plover was selected as a model species in the Zohre river mudflats, Sajafi harbor where is located in thee Mahshahr. During nine months field study from late spring 2014 to the late winter 2015, we tried to estimate the species abundance and density as a predator and prey items as well. The most important variables affecting the bird distribution and habitat use also was investigated using logistic regression and paired T test. The main items that affect Crab Plover habitat selection and feeding strategy are Crab’s density, safety (distance to the Sajafi harbor), presence of the competitors and especially limited time of the feeding period which affect optimal foraging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Density
  • Mudflats
  • dispersal
  • Crab plover