اثر نانوذرات مغناطیسی آهن بر بیان پروتئین P53 در مغز موش­های نژاد Balb/C به روش ایمونوهیستوشیمی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

نانوذرات به دلیل خواص فیزیکوشیمیایی خود به­عنوان حامل­های دارویی در درمان سلول­های سرطانی در محیط­های زنده استفاده­های گسترده­ای دارند .­از این نانوذرات می­توان به منظور دارورسانی هدفمند و موثر به محل عفونت استفاده نمود. نانوذرات مغناطیسی آهن دارای خواص بیولوژیکی فعالی هستند و می­توانند توسط فاگوسیتوز یا اندوسیتوز وارد سیستم رتیکولوآندوتلیال شوند یا توسط سلول­های فاگوسیتیک مانند مونوسیت­ها، ماکروفاژها و الیگودندروسیت­ها گرفته شوند. نانوذرات می­توانند توسط افزایش استرس اکسیداتیو به سلول آسیب برسانند. پروتئین p53 یک سرکوبگر تومور است و در اغلب سرطان­های انسانی یا غیر­فعال می­شود یا عملکرد آن مختل می­شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن بر روی بیان پروتئین P53 در بافت مغز موش­های نژاد Balb/C بوده است. به این منظور 15 سر موش سوری نر به سه گروه پنج تایی تقسیم شدند. گروه­های تیمار ا و 2 به ترتیب به مدت 8 روز، دوزهای 100 و 300 ppm  نانوذرات مغناطیسی آهن را بطور روزانه و از راه تزریق درون صفاقی دریافت نمودند. پس از اتمام دوره 8 روزه حیوانات تشریح شده، مغز آنها خارج گردید و تحت رنگ­آمیزی ایمونوهیستوشیمی با Avedin قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید آهن با نفوذ به بافت مغز و ایجاد پاسخ التهابی باعث افزایش پروتئین P53 گردیدند و به نظر می­رسد که نانوذرات اکسید آهن در غلظت­های بالا تاثیر قابل توجهی بر بیان پروتئین P53 دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Iron Magnetic Nanoparticles on the Expression of P53 Protein in Brain Tissue of the Balb/C Mice by Immunohistochemically Method

نویسندگان [English]

  • L. Farhadi
  • V. Hojati
  • A. Shiravi
چکیده [English]

Due to physico-chemical properties of nanoparticles as drug carriers are widely used in the treatment of cancerous cells in living environments. The nanoparticles can be used for targeted drug delivery and effective to the site of infection. Iron magnetic nanoparticles have biologically active properties and can enter into the reticuloendothelial system by phagocytosis or endocytosis, or can be trapped by phagocytic cells such as monocytes, macrophages and oligodendrocytes. The nanoparticles can hurt cells by increasing oxidative stress. P53 is a tumor suppressor protein and it is disabled or impaired function in most human cancers. The aim of this study was to evaluate the effect of iron oxide nanoparticles on the expression of P53 protein in the brain tissue of mice Balb/C. For this purpose, 15 male mice were divided into three groups (five in each group). The treatment groups 1 and 2 during 8 days, received doses of 100 and 300 ppm magnetic nanoparticles of iron daily by intraperitoneal injection. At the end of eight days, the animals dissected and their brains were removed and were undergone immunostaining with Avedin. The results showed that iron oxide nanoparticles penetrate into brain tissue and causing inflammatory response and cause increasing in P53 protein. It seems that high concentrations of iron oxide nanoparticles have a significant effect on the expression of P53 protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein53
  • Magnetic iron nanoparticles
  • Brain
  • Imonohistochemistry