تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و سبوس گندم بر میزان قند خون زنان دیابتی شهرستان دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول بهبود تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

دیابت نوع دو شایع‌ترین نوع دیابت است و از آنجا که فیبرغذایی باعث کاهش جذب مواد قندی می‌گردد و برای پیشگیری و درمان دیابت و هیپرلیپیدمی یا چاقی موثر می باشند. همچنین کسانی که برنامه مرتب ورزشی داشته باشند، کاهش میزان قند خون و افزایش حساسیت به انسولین از جمله اثرات مفید این فعالیت ورزشی می­باشند. ﭘﺲ ﺿﺮﻭﺭﻱ است ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ابتلا ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ (دیابت)، مطالعه‌ای ﺩﺭ رده‌ی ﺳﻨﻲ 40 تا 60 سال ﺑﺎ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ برنامه‌هایی جهت ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺩﺭ میانسالان طراحی نمود ﻭ هزینه‌های ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. لذا آزمودنی‌ها بر اساس فاکتورهای سن، جنس، قد، وزن و قند خون به سه گروه 10 نفر همسان‌سازی شده و آزمودنی‌ها از نوع دیابت نوع 2 بودند، میزان 40 گرم سبوس گندم به برنامه غذایی روزانه گروه A و گروه B تمرینات هوازی (پیاده‌روی)، سه جلسه در هفته، در مدت‌زمان 30 دقیقه با شدت متوسط (با شدت 60 تا 80  درصد ضربان قلب بیشینه) و 8 هفته انجام گردید و گروه C: گروه کنترل. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها FBS تفاوت معنی‌داری پیدا کرده است و HBA1C در گروهی که تمرینات هوازی و رژیم غذایی و مصرف سبوس، نسبت به گروه­های دیگر کاهش چشمگیرتری داشته است و پس از مصرف مکمل سبوس گندم، قند خون بیماران پایین آمده و تحت کنترل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks Aerobic Training and Wheat Bran on Blood Glucose on Diabetic Women in Damghan

نویسندگان [English]

 • Z. Akbarian 1
 • Tahereh Bagherpoor 2
 • N. Nemati 2
1 Department of Nutrition Improvement, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Type 2 diabetes is the most common type of diabetes and since dietary fiber lowers the absorption of sugars, so it is effective in preventing and treating diabetes, hyperlipidemia and obesity. Also, in those who have a regular exercise program, reduced blood glucose levels and increased insulin sensitivity, can be the beneficial effects of this activity. Therefore, it is considered necessary to study the factors involved in the prevention and treatment of this disease (diabetes) in the age group of 40-60 years with type diabetes 2 so that its results can be used to design programs that lead to treatment and The control of diabetes is in middle age, and in this way the cost of treatment in the country will be reduced. Therefore, the subjects were matched to age, sex, height, and weight and blood glucose in 3 groups of 10, and the subjects were all type diabetes 2 mellitus. Forty grams of wheat bran were fed to the daily diet of the subjects in group A and group B aerobic exercise (walking), three sessions per week, for 30 minutes with moderate intensity (60-80% of maximum heart rate) and for 8 weeks And group C: control group and the results showed that only FBS had a significant difference and HBA1C was significantly lower in the aerobic exercise with diet and bran intake group were more significant than other groups after consuming wheat bran supplementation, the blood glucose levels are lowered and controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes
 • Aerobic exercises
 • Dietary fiber
 • Remember the feed
 • Food program
 1. حبیب نیا، پ.، عطارزاده حسینی، ر.، 1392. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آمادگی هوازی، نیمرخ لیپیدی، مقاومت به انسولین و هورمون‌های استروژن و پروژسترون زنان سالمند، شماره پایان نامه PHED۲۱۵.
 2. شاکری، م.، رسولیان، ا.، عرفانیان تقوایی، م.، اعتمادی رضایی، ش.، عمادزاده، م.، 1394. بررسی رابطه شاخص­های تن سنجی با ابتلا به دیابت، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره 7، صفحات 396-390.
 3. سوری، رحمان.، خسروی، نیکو.، یزداندوست، هانیه.، و آیتی، محمد حسین. (1395). مقایسه تمرین تداومی با شدت متوسط و اینتروال هوازی با شدت بالا بر سطوح سرمی رزیستین و مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع دو. نشریه علوم زیستی ورزش، 8، 3، 365-380.
 4. شیدفر، ف.، کشاورز ع.، عوض پور، م.، 1393. ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﺍﺳﻨجهﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮﻉ ﺩﻭ، ﻣﺠﻠﺔ ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥﺭﻳﺰ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ـ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، سال ﺳﻮﻡ، ﺷﻤﺎﺭه 4، صفحات ۲۵۷ ـ264.
 5. صابری م.، 1389.  تغذیه و رژیم‌درمانی Krause-Modern-Human-، چاپ اول از ویرایش سوم، انتشارات میر، صفحات 471- 499 ، 643 – 667.
 6. صمدیان ز.، توفیقی ا.، مهدی­زاده ع.، 1392. اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی – مقاومتی) بر سطوح سرمی رزیستین، شاخص­های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2. ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻟﯿﭙﯿﺪ اﯾﺮان، شماره 6، صفحات 533-524.
 7. علیجانیان ، ر .، 1390 . تغذیه و ورزش،  چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه اصفهان، صفحات 94-84 .
 8. عبدی کیکانلو، ن.، روحانی، ه.، عصاری، ف.، 1393. تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر ترکیب بدن و غلظت پلاسمایی فاکتور رشد، انسولین و پروتئین متصل شونده به آن در زنان چاق، مجله ﻛﻮﻣﺶ، ﺷﻤﺎره 15، ﺟﻠﺪ 3 ، صفحات 309 – 302 .

9. Collins C.S., Hoppa B.M.,  Walker N.J., Amisten S., Abdulkader F., Bengtsson M., Fearnside J., Ramracheya R., Toye A.A. , Zhang Q., Clark A., Gauguier D., Rorsman, (2010 .( Progression of diet-induced diabetes in C57BL6J mice involves functional dissociation of Ca2+ channels from secretory vesicles. Diabetes, 59, 1192 -1201.  

Flores M.B., Fernandes M.F., Ropelle E.R., Faria M.C., Ueno M., Velloso L.A., Saad M.J., Carvalheira J.B., 2006. Exercise improves insulin and leptin sensitivity in hypothalamus of wistar rats. Diabetes, 55, 2554-2561.

 1. Meian H.E., Rob M.V., Eric R., Frank B., Hu A., Lu, Q., 2010. Whole Grain, Bran and Germ Intake and Risk of Type 2 Diabetes: A Prospective Cohort Study and Systematic Review.