ارزیابی هیستوپاتولوژی کبد موش های صحرایی ماده مبتلا به دیابت و سندرم متابولیک و روش های درمانی آن با هدف کاهش آسیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

سندرم متابولیک یکی از شایع­ترین اختلالات متابولیک است، که فرد را در معرض خطرات زیادی از جمله بیماری­های قلبی عروقی و دیابت قرار می­دهد. همچنین شیوع روبه رشد دیابت به طورکلی و به خصوص در افراد جوانتر سبب افزایش بروز آن در بارداری نیز می­شود. دیابت آشکار یکی از عوامل خطرساز برای زایمان است و میزان بروز مالفورماسیون های عمده در زنان مبتلا به دیابت دو برابر بیشتر می­باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد مادران مبتلا به دیابت و سندرم متابولیک و بررسی روش­های درمانی موجود می باشد.این مطالعه بر روی 34 سر موش صحرایی از نژاد ویستار انجام شده است. حیوانات به نه گروه تقسیم شدند.موش­های ماده پس از طی دوران بارداری جهت نمونه­برداری و مطالعات میکروسکوپیآماده شدند.در گروه­های دیابتی اثرات دیابت،تنها با مصرف متفورمین کاهش پیدا کردو ورزش بر روی التیام بافت کبد اثری نداشت.در حالیکه در گروه سندرم متابولیک تمرینات ورزش توانست اثرات ناشی از سندرم را کاهش دهد که این نتیجه نسبت به متفورمین موثرتر بوده و ترکیب متفورمین و ورزش نیز اثرات ترمیمی مناسبی را ایجاد نمود. در برخی متغیرها مانند پرخونی و التهاب نسبت به گروهی که تنها ورزش انجام دادند این اثرات کمتر دیده شد.در گروه سندرم متابولیکی که ورزش کردند، پرخونی و التهاب دیده نشد، در حالیکه در گروه سندرم متابولیک که تحت درمان با متفورمین و ورزش قرار گرفتند پرخونی و التهاب کبدیوجود داشت.نتایج نشان می دهد ترکیب متفورمین و تمرینات ورزشی در کنار یکدیگر تغییرات حاصل از سندرم متابولیک و احتمالا دیابت را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Liver Histopathology in Female Rats with Diabetes and Metabolic Syndrome and Its Therapeutic Methods with the Aim to Reduce Injury

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Nouri 1
  • Behrooz Yahyaei 2
  • Sahar Yazdi 1
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Department of Basic Science, Faculty of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran Biological Nanoparticles in Medicine Research center, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Metabolic syndrome is one of the most common metabolic disorders that put a person at many risks, such as cardiovascular diseases and diabetes. Moreover, the increasing prevalence of type 2 diabetes, especially in younger people has led to an increase in its incidence in pregnancy. Diabetes mellitus is one of the risk factors for labor, and the incidence of major malformation is twice as high as in women with diabetes. Therefore, the aim of this study was to investigate the histopathological changes of the liver in mothers with diabetes and metabolic syndrome and to review the existing therapeutic methods.  This study was conducted on 34 wistar rats. Animals were divided into nine groups. Female rats were prepared for sampling and microscopic studies after the pregnancy period was passed. In diabetic groups, the effects of diabetes were reduced only by taking metformin, and exercise had no effect on healing the liver tissue, while in the group of metabolic syndrome, exercise could reduce the effects of syndrome and this result was more effective than metformin and the combination of metformin and exercise also had significant rehabilitation effects on liver. In some variables, such as hyperemia and inflammation, these effects were observed less than those who only exercised. In metabolic syndrome group, who exercised, no hyperemia and inflammation was observed, while in metabolic syndrome group under metformin treatment and exercise, inflammation and congestion were observed. The results show the combination of metformin, and sports exercise can reduce changes caused by metabolic syndrome and probably diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolic syndrome
  • Diabetes
  • Metformin
  • Rat
  • liver