بررسی تاثیرکوانزیم Q10 بر فعالیت‌های باروری، افسردگی و اضطراب در موش‌های نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کوانزیم Q10 یک ترکیب بنزوکینون محلول در چربی آندروژن است که در بیشتر بافت‌های بدن یافت می‌شود. کوانزیم Q10 خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد وخنثی کننده رادیکال های آزاد است. هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیرکوانزیم Q10 به عنوان به یک آنتی اکسیدانت قوی و خنثی کننده رادیکال‌های آزاد بر اختلالات تولیدمثل، رفتارهای جنسی، اضطراب و افسردگی در موش نر است. در این تحقیق از موش‌های کوچک نر با محدوده وزنی 35-30 گرم استفاده شد. ابتدا حیوانات مورد آزمایش یک دوره تیمار دو هفته‌ای را گذراندند. به مدت دو هفته موش‌های نر بالغ با دوزهای 200، 300 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم کوانزیم Q10 تیمار شدند. سپس اثرات تیمار مورد نظر در بخش‌های فیزیولوژیکی مورد مطالعه وبررسی قرار گرفتند.  پس از پایان دوره تیمار، رفتارهای جنسی در موش‌های گروه کنترل و گروه‌های تیمار شده به وسیله تست رفتار جنسی ارزیابی شد. سپس سطوح اضطراب و افسردگی در موش‌های نر بالغ به ترتیب به وسیله دستگاه EPM و تست شنای اجباری ارزیابی شد. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان دادند که تجویز کوانزیم Q10 به تنهایی اثر معنی‌داری بر رفتارهای جنسی، افسردگی و اضطراب موش نر نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Q10 on fertility, depression and anxiety in male rats