بررسی اثر ترکیبی اندواستاتین‎ ‎همراه با سلول های بنیادی آندومتر‎ ‎بیان کننده ژن ضد رگزایی ‏TSP-1‎‏ بر فاکتورهای القاء کننده رگزایی در درمان سرطان پروستات موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، واحد آیت ا...آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 مرکز تحقیقات اورو انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سرطان پروستات دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان است. محرومیت از آندروژن باعث ایجاد استرس ‏اکسیداتیو در سرطان پروستات می شود. این امر منجر به فعال سازی مجدد سیگنالینگ گیرنده آندروژن (‏AR‏) می شود. ‏بنابراین، درمان با آنتی اکسیدان ها به عنوان یک روش کمکی در درمان این سرطان مورد توجه قرار گرفته است. در این ‏پژوهش، برای اولین بار، نشان دادیم که اندوستاتین همراه با سلولهای بنیادی آندومتر بیان کننده ژن ضد رگ زایی ‏TSP-1‎‏ ‏باعث بهبود فنوتیپ و ژنوتیپ آندروژن در سلولهای سرطانی پروستات موش صحرایی می شود. چهل موش صحرایی نر با ‏وزن تقریبی 95-100 گرم از انیستیتو پاستور تهران خریداری شدند. حیوانات با تزریق رده ی سلولی ‏LNCaP‏ به مدت 12 ‏هفته به سرطان پروستات مبتلا شدند. حیوانات مبتلا به سرطان پروستات بلافاصله به مدت 28 روز اندوستاتین دریافت کردند. ‏سپس حیوانات مبتلا به سرطان پروستات، سلولهای بنیادی حاوی ژن ضد رگ زایی ‏Tsp-1‎‏ را دریافت کردند. در مرحله ی ‏بعد آزمایش ها و معاینات بافت شناسی انجام شد و سطح سرمی ‏IL8‎‏ و ‏VEGF‏ اندازه گیری شد. در گروه دریافت کننده ‏سلولها و داروها، مقدار و ارتفاع چین خوردگی دیواره آسینوس در مقایسه با گروه بیمار کاهش یافته بود. هم چنین شکل ‏وزیکول ها مشخص و پوشش اپیتلیال منسجم و منظم بود. سطح سرمی ‏IL8‎‏ و ‏VEGF‏ به طور قابل توجهی در گروه ترکیبی ‏نسبت به گروه سرطان پروستات کاهش یافت 0.01‏P≤‎‏. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the combined effect of endostatin along with ‎endometrial stem cells expressing TSP-1 anti-angiogenic gene on ‎angiogenic induce factors on the treatment of prostate cancer in rats

نویسندگان [English]

  • hossein Attar shakeri 1
  • Esmail Fattahi 1
  • Mohammadreza Nowroozi 2
  • Seyed Ali Momeni 2
  • Abbas Piryai 3
1 Department of Animal Sciences, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Department of Animal Sciences, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
3 Department of Biology and Anatomical Sciences, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Prostate cancer is the second leading cause of cancer deaths in men. Androgen ‎deprivation therapy has been identified to induce oxidative stress in prostate cancer, ‎leading to reactivation of androgen receptor (AR) signaling. Thus, antioxidant therapies ‎have gained attention as adjuvants for this cancer. Here, we report for the first time that ‎endostatin along with endometrial stem cells expressing TSP-1 anti-angiogenic gene ‎improved androgen- phenotype and genotype in rats prostate cancer cells.‎‏ ‏Forty male ‎rats (n=8) weighing approximately 95-100 g were purchased from Pasteur Inistitute of ‎Tehran . Animals were suffered to prostate cancer by injecting LNCaP cell line for 12 ‎weeks. Prostate cancer animals were immediately received endostatin for 28 days. ‎Prostate cancer animals were received stem cell containing the Tsp-1 anti-angiogenesis ‎gene. Histological examinations were measured. The levels of IL8 and VEGF serum ‎were assayed.‎‏ ‏In group receiving cells and drug, amount and height of acinus wall folds ‎decreased compared to the patient group and the shape of the vesicles was clear and the ‎epithelial lining were cohesive and regular. The levels of IL8 and VEGF serum were ‎significantly decreased in combination group than to prostate cancer group (P≤0.01). ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • prostate cancer
  • Endostatin
  • endometrial stem cells
  • Anti-angiogenesis
  • Rat