دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1-140 
بررسی اثرات آپوپتوزی تستوسترون بر سلول‌های سرطانی ریوی (A549)

صفحه 37-45

آزیتا تیشه یار؛ رحیم احمدی؛ مینو محمودی؛ عبدالرضا محمدی نیا


بررسی زیست سازگاری داربست PLA پوشش داده شده با لاپونیت بر روی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان

صفحه 101-117

زهرا عرفا؛ شیوا ایرانی؛ علی زمانیان؛ هادی بخشی؛ حبیب نیکوکار؛ به آفرید قلندری