دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 1-229 
اثر تزریق درون تخم مرغی نانوذرات نقره بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 107-118

10.22034/ascij.2021.684781

سمیرا عرب عامری؛ فیروز صمدی؛ بهروز دستار؛ زربخت انصاری؛ رضا مبصری


اثرات ژرانیول و ورزش بر حافظه و یادگیری در موش های نر صحرایی آلزایمری شده

صفحه 183-193

10.22034/ascij.2021.684788

بهاره سیفی نهاوندی؛ پریچهره یغمایی؛ شهین احمدیان؛ مریم قبه؛ آزاده ابراهیم حبیبی