دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-240 
بررسی تغییرات بیان ژن SMC4 در بافت بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم

صفحه 23-33

10.22034/ascij.2021.687823

عطیه توکلی؛ حمیدرضا خیری منجیلی؛ وجیهه زرین پور؛ محمدمهدی فرقانی فرد


ارزیابی عیار آنتی‌بادی اختصاصی و بازماندگی قزل‌آلای رنگین‌کمان در پاسخ به چالش با باکترین استرپتوکوکوس اینیایی و یرسینیا راکری

صفحه 47-56

10.22034/ascij.2021.687826

سیدعبدالحمید حسینی؛ مجتبی علیشاهی؛ سیدمحمد جلیل ذریه زهرا؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ رقیه محمودی؛ عیسی فلاحت ناصرآباد؛ اسماعیل کاظمی