دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 1-257 
بررسی بیان ژنSCAMP5 وmiR هدف آن در بافت بیماران گلیوبلاستوما مولتی‌فرم

صفحه 83-98

10.22034/ascij.2022.1926616.1243

نسرین کریمی؛ حمیدرضا خیری منجیلی؛ وجیهه زرین پور؛ محمدمهدی فرقانی فرد


تاثیر ایبوپروفن بر پارامترهای اسپرمی، استرس اکسیداتیو و هیستولوژی بیضه موش

صفحه 111-121

10.22034/ascij.2022.1940492.1306

صفورا شفیق جزی؛ نیلوفر صادقی؛ دینا ظهرابی؛ مرضیه تولایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی