دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1387 
4. بررسی و مقایسه میزان مهار ژن CERB با استفاده از دو siRNA اختصاصی آن در رده سلولی HeLa

زهرا دیلمی خیابانی؛ مهدی بنان؛ علی محمد اصغریان؛ جلال قره سوران؛ غلامرضا جوادی؛ کیمیا کهریزی؛ حسین نجم آبادی