دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، تابستان 1392 
4. بررسی اثرات داروی ضدچاقی ارلیستات بر کبد و بیضه موش نر نژاد NMRI

فرناز بناکار؛ کاظم پریور؛ پریچهر یغمایی؛ هما محسنی کوچصفهانی


5. مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد

نسرین حسن زاده؛ هومن شجیعی؛ عبدالحسین شیروی


10. ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه لاهیجان

محمد وفاجوی دیانتی؛ حسین خارا؛ علی بانی؛ رضوان اله کاظمی؛ مریم صائمی