دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، آبان 1393 (1) 
4. غنای گونه ­ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران

علی خانی؛ محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ صیاد شیخی ییلانلو؛ الهام نورانی؛ محمود کرمی


5. پراکنش زئوپلانکتون­ها در حوضه جنوبی دریای خزر (سال 1389)

مژگان روشن طبری؛ رحیمه رحمتی؛ نوربخش خداپرست؛ فرشته اسلامی؛ متین شکور؛ محمدتقی رستمیان


10. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی