دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، آبان 1393 (1) 
غنای گونه ­ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران

علی خانی؛ محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ صیاد شیخی ییلانلو؛ الهام نورانی؛ محمود کرمی


پراکنش زئوپلانکتون­ها در حوضه جنوبی دریای خزر (سال 1389)

مژگان روشن طبری؛ رحیمه رحمتی؛ نوربخش خداپرست؛ فرشته اسلامی؛ متین شکور؛ محمدتقی رستمیان